Tấm Bitmut - Antimon cung cấp ứng dụng tiềm năng trong thiết bị nhiệt điện.

Các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Bếp ăn tình thương xã Thắng Mố , huyện Yên Minh

Báo cáo thường niên năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Giá trị của tầm nhìn chiến lược

Tích cực giúp xã nghèo Thắng Mố

Công ty Cổ phần Cơ khí khoáng sản Hà Giang ký kết quy chế phối hợp với UBND xã Mậu Duệ (Yên Minh)

Đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang kết nghĩa với Chi đoàn trường học xã Thắng Mố

Kính chịu lực cách nhiệt sử dụng hợp kim Antimon và Lithium

Cấp phép thăm dò quặng Antimony

Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang ước tính kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2010

Biểu đồ giá Antimon

Nguồn cung Antimon tại Trung Quốc eo hẹp

Dù thị trường trở nên yên ắng, giá Antimon Trioxit vẫn tăng

Giá xuất khẩu Antimon tại Trung Quốc lên $8700/tấn

Giá Antimon Trioxit đạt ngưỡng $8000/tấn

Giá Antimon tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế

Ổ nhớ mới cho điện thoại thông minh