Hỗ trợ, đầu tư, xây tặng Nhà Văn hóa thôn Cốc Cai

Ngày 22/01/2013 Ban lãnh đạo công ty phối hợp với chính quyền xã Mậu Duệ đến dự lễ cắt băng khánh thành bàn giao trụ sở nhà văn hóa thôn Cốc Cai xã Mậu Duệ HuyệnYên Minh.

Đến dự lễ cắt băng khánh thành có đ/c Đỗ Viết Hợp chủ tịch UBNN Huyện Yên Minh, đ/c Nguyễn Văn Vĩnh chủ tịch UBNN xã Mậu Duệ cùng các cán bộ cấp ủy chính quyền địa phương.

Đại diện Công ty CP Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang có ông Đào Xuân Tuất PGĐ công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo và CB-CNV công ty tham gia dự lễ cắt băng khánh thành.

 

Đ/c Đào xuân Tuất và các đ/c ban lãnh đạo huyện Yên Minh cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Cốc Cai xã Mậu Duệ.

 

Công trình Nhà trụ sở, Sân, Kè thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ.

Giá trị xây dựng 662.011.555đ.