Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu 2013

Hà Nội, 16/8/2013 – Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị “Gặp mặt doanh nghiệp niêm yết năm 2013” với sự tham gia của các đại diện từ UBCKNN và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Mục đích chính của Hội nghị là tạo một diễn đàn trao đổi thông tin trực tiếp giữa cơ quan quản lý – UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các tổ chức niêm yết để chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của DNNY để hỗ trợ cho các hoạt động của thị trường đạt hiệu quả cao. Đồng thời trong khuân khổ hội nghị, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trong chương trình đánh giá quản trị Công ty năm 2012 – 2013 với chủ đề “Công bố thông tin và minh bạch”  nhằm ghi nhận nỗ lực minh bạch của các DNNY trên HNX và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện nghĩa vụ CBTT trong năm 2012 -2013. Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh.