Tấm Bitmut - Antimon cung cấp ứng dụng tiềm năng trong thiết bị nhiệt điện.

Hiện nay các nhà khoa học từ học viện Kỹ thuật Massachusetts đã khám phá ra hợp chất mới có hầu hết các thuộc tính của Graphen, và trong một số trường hợp còn có thêm các đặc tính bổ sung.

\Vật liệu này là tấm bitmut - antimon với một loạt đặc tính có thể kiểm soát. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng độ dày của vật liệu này và hướng phát triển của nó phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ môi trường xung quanh. Nghiên cứu được công bố trên Nano Letters.

Vật liệu mới này có cấu trúc tinh thể tương tự Graphen, có monen động lượng chống lại electron đi qua vật liệu, do đó có thể áp dụng trong việc phát triển các thiết bị làm mát tiên tiến, máy phát điện và các chip điện tử.

Nghiên cứu sinh, Shuang Tang thông báo rằng các electron có thể di chuyển như ánh sáng trong các loại vật liệu như vậy và điều này có thể phát triển các chip với khả năng tính toán nhanh hơn.

Trong các ứng dụng nhiệt điện, sự kết hợp của electron chuyển động nhanh hơn và mạnh mẽ đặc tính cách nhiệt có thể dẫn đến thế hệ năng lượng hiệu quả và có thể được thuận tiện trong việc cung cấp năng lượng vệ tinh. Tuy nhiên, các ứng dụng này vẫn dự kiến ở giai đoạn cần nghiên cứu thêm các thuộc tính bổ sung của vật liệu.”