Cấp phép thăm dò quặng Antimony

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã chính thức được cấp phép thăm dò quặng Antimon tại mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng theo quyết định số 1033/GP-BTNMT, ngày 11/06/2010, của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng thuộc xã Đông Minh và xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cách mỏ Mậu Duệ mà công ty đang khai thác khoảng 3km. Đây là mỏ thuộc quy hoạch quốc gia, do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý cấp phép và đã được phân vùng thăm dò vào năm 2008 theo quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/03/2008 của Bộ Công Thương về việc “Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025”. Diện tích khu vực thăm dò là 257 ha (hai trăm năm mươi bẩy hec ta).

Việc thăm dò mỏ Bó Mới sẽ tạo tiền đề để Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tăng cường trữ lượng có thể khai thác, từ đó mở rộng năng lực sản xuất kim loại Antimony.