Nguồn cung Antimon tại Trung Quốc eo hẹp

Sau ngày nghỉ Quốc tế lao động, giá Antimon Trioxit tiếp tục tăng do nguồn cung trở nên hạn hẹp. Giá Antimon Trioxit 99.5% trên thịt trường nội địa của Trung Quốc đạt ngưỡng $223-8,370/tấn.

Trong khi đó giá xuất khẩu của Antimon Trioxit vào khoảng $8,400-8,500/tấn giá FOB.

Nguồn cung Antimon ngày càng hạn chế do các cơ sở sản xuất ở thành phố Lengshuijiang, tỉnh Hồ Nam vẫn đang đóng cửa và không thể tái sản xuất trong tháng này.

Theo http://www.metal-pages.com