Bạn có câu hỏi cần giải đáp?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the been when an unknown printer.

Trả lời: sản phẩm chính của HGM là Kim loại Sb >99,65%. Sản phẩm kim loại có nhãn hiệu A-H
HGM lên sàn chứng khoán từ năm 2009 tại sàn HNX, mã chứng khoán là HGM
Kế hoạch chia cổ tức 2022 được căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tối thiểu 20% (Cổ tức bằng tiền).