Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh

Căn cứ vào Kế hoạch sửa chữa Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng mời các nhà thầu có nhu cầu, quan tâm đến gói thầu liên hệ với phòng Kế hoạch - Kỹ thuật của Công ty để được nhận Hồ Sơ Đề Xuất.

Hồ sơ Đề xuất của gói thầu sẽ được bán đến hết ngày 14 tháng 07 năm 2022.

Hạn cuối của việc nộp Hồ sơ Yêu cầu là 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 07 năm 2022 - Trước thời điểm đóng thầu 01 giờ.