Nhu cầu về kim loại hiếm đặc biệt là Antimon đang là vấn đề rất cấp bách của quốc gia sản xuất vũ khí lớn nhất Thế giới như Mỹ.

 

Mỹ đang phụ thuộc gần như hoàn toàn nguồn cung Antimon từ Trung Quốc và ở mức độ thấp hơn là Nga trong những năm gần đây để đáp ứng nguyên liệu sản xuất đạn dược.

Khoáng chất antimon rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng quốc phòng-công nghiệp và cần thiết để sản xuất mọi thứ :  từ đạn xuyên giáp và chất nổ đến vũ khí hạt nhân cũng như các thiết bị quân sự  khácnhư kính nhìn ban đêm...

Tại Mỹ,  gần đây  Quốc hội đang rất nỗ lực nhằm tăng cường nguồn dự trữ chiến lược về khoáng sản đất hiếm, được gọi là kho dự trữ quốc phòng. Kho dự trữ bao gồm vô số khoáng sản khác quan trọng đối với chuỗi cung ứng quốc phòng-công nghiệp như titan, vonfram, coban và lithium, nhưng các nhà lập pháp dự kiến ​​sẽ khủng hoảng vào năm  2025 nếu không có hành động kịp thời.

Mỹ là quốc gia không có mỏ Antimon. Nguồn Antimon hoàn toàn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Cụ thể, nguồn nguyên liệu Antimon chính là từ Trung Quốc và Nga. Ủy ban Dịch vụ Vũ Trang Hạ Viện Mỹ hiện đang quan ngại về các vấn đề chính trị gần đây với Nga và Trung Quốc sẽ đẩy nhanh sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là với Antimon. Dự thảo luật Mỹ sắp tới sẽ đưa ra chính sách tái chế pin đã qua sử dụng để thu hồi “kim loại quý, khoáng chất đất hiếm và các nguyên tố có tầm quan trọng chiến lược (như Cobalt và Lithium) vào chuỗi cung ứng hoặc nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ.

Trong tình hình chính trị thế giới đang gặp nhiều bất ổn như hiện nay, nhu cầu về kim loại hiếm đặc biệt là Antimon đang là vấn đề rất cấp bách của quốc gia sản xuất vũ khí lớn nhất Thế giới như Mỹ.