Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang với các công tác từ thiện

Ngày 14 tháng 06 năm 2022

Ông: Đào Văn Cảnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã đại diện cho Công ty đến thăm, động viện các cháu thiếu nhi trong Chương trình: Tổ chức đưa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi khám, phẫu thuật các bệnh về tim năm 2022 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em tổ chức