Công ty CP Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang cử đại diện dự chương trình hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần 1 năm 2022

    Ngày 14/6/2022 Công ty CP Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang cử đại diện dự chương trình  hội nghị đối thoại  Hải quan - Doanh nghiệp lần 1 năm 2022. Tại hội nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã nghe báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 và đánh giá kết quả thực hiện  nhóm "Zalo đối tác Hải quan - Doanh nghiệp" thời gian qua của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. Cục hải quan tỉnh Hà Giang cũng đã giới thiệu tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu " Mô hình quản lý hải quan thông minh" sẽ được triển khai trong thời gian tới với các mục tiêu:

Mục tiêu 1: Cung cấp môi trường dịch vụ công liên tục, liền mạch và không giới hạn.

Mục tiêu 2: Cung cấp tiện ích hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện TTHQ (chatbot, robotic).

Mục tiêu 3: Cung cấp tiện ích hỗ trợ các bên kiểm soát hàng hóa xnk theo thời gian thực.

Mục tiêu 4: Cung cấp các tiện ích cho chuỗi cung ứng.

Mục tiêu 5: Đáp ứng sự phát triển của thương mại điện tử và mô hình kinh tế chia sẻ  trong lĩnh vực hải quan.

    Các doanh nghiệp được Cục hải quan phổ biến hướng dẫn  của Tổng cục Hải quan về thực hiện mẫu C/O mẫu D mới ( công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022; công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022. Và các quy định mới của nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của chính phủ  quy định chính sách miễn, giảm thuế  theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi  và phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại hội nghị các doanh nghiệp đã nêu các câu hỏi vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và đã được các bộ nghiệp vụ chuyên trách của Cục hải quan trả lời trực tiếp giải đáp các vướng mắc ngay tại hội nghị.