Thư mời Chào hàng cạnh tranh Dịch vụ tư vấn

Các gói thầu chào hàng cạnh tranh gồm: 

1. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khai thác và luyện Antimon xuất khẩu của mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

2. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác và luyện Antimon xuất khẩu của mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

3. Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác và luyện Antimon xuất khẩu của mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Nội dung khối lượng công việc cụ thể xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Địa chỉ: Tầng 2, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 0915273696 Mr. Tâm - Trưởng phòng.