CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG TRAO 60 TRIỆU ĐỒNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐỊA CHẤT