Giá xuất khẩu Antimon tại Trung Quốc lên $8700/tấn

Giá xuất khẩu của Antimon kim loại trên thị trường Trung Quốc đã lên $8,600-8,700//tấn giá FOB, trong khi giá cuối tuần trước là khoảng $8,400-8,500/tấn.

Theo một số thương gia, giá vẫn có thể tăng, tuy nhiên một số người mua đang có xu hướng trì hoãn để nhận định thêm về thị trường.

Theo http://www.metal-pages.com