Thư mời chào giá bốc xúc năm 2024

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính mời các đơn vị có quan tâm thực hiện chào giá cho công tác bốc xúc năm 2024 của chúng tôi.