TB niêm yết bổ sung 6.300.000 cổ phiếu thưởng (HGM)

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang niêm yết bổ sung 6.300.000 cổ phiếu thưởng