Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Giá trị của tầm nhìn chiến lược

Nội dung chi tiết bài viết xem tại đây: http://www.baohagiang.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=15642&CatID=26&MN=26