Lịch sử phát triển

Các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau:

  • Năm 1995 Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được hợp nhất với Công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.
  • Năm 1996 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang được cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.
  • Năm 2002 Dây truyền tuyển quặng antimony cho ra sản phẩm đầu tiên.
  • Năm 2003 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang nhận giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Chì Kẽm tại điểm quặng tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
  • Năm 2005 Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang.
  • Tháng 2 năm 2006 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chính thức đi vào hoạt động.
  • Năm 2004 Sản phẩm của công ty đoạt Huy chương Vàng sản phẩm kim loại Antimon tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế EXPO, giải thưởng chất lượng Vàng Việt Nam và nhiều giải thưởng  khác.
  • Ngày 21 tháng 12 năm 2009 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch dưới tên HGM.