Antimon

Sản phẩm chính của Công ty là Antimon mang nhãn hiệu A – H, hàm lượng Antimon đạt 99,5%. Sản phẩm Antimon của Công ty đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện được giao dịch trên thị trường thế giới, đươc bạn hàng đánh giá cao về mặt chất lượng. Sản phẩm được xuất khẩu 100% cho các nước có nền công nghiệp chế tạo trình độ phát triển cao.

A-H là nhãn hiệu được bình chọn trong số 94 doanh nghiệp trong cả nước năm 2004, đến nay sản phẩm antimon vẫn là số 1 toàn quốc và được quốc tế ghi nhận.

Sản phẩm Antimon của công ty

Sản phẩm antimon được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất sau:

  • Ắc quy
  • Hợp kim chống ma sát
  • Hợp kim đúc chữ in
  • Lớp bọc cho sợi cáp
  • Diêm
  • Các loại thuốc phòng trừ sinh vật nguyên sinh ký sinh
  • Hàn chì
  • Hàn thiếc – một vài loại thiếc hàn "không chì" chứa 5% Sb
  • Các vòng bi chính và lớn trong động cơ đốt trong (dưới dạng hợp kim)
  • Dùng trong các máy in kiểu linô

Hiện tại Công ty có quyền khai thác mỏ Antimon Mậu Duệ ở tỉnh Hà Giang gồm ba thân quặng và đang khai thác thân quặng II với trữ lượng khoảng 372.000 tấn quặng với hàm lượng Antimon đạt gần 10%. Ngoài ra trữ lượng của thân quặng I và III được ước tính xấp xỉ thân quặng II, Công ty sẽ có nguồn quặng dồi dào, đủ sức đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất trong tương lai.